krupis

krupis
krùpis sm. (2) žr. krupė: 1. S.Dauk, Mžk Krupio kūnas labai kresnas ir oda apaugusi karpomis . Būs lytaus, krùpiai ropo[ja] pamatais Trk. Krùpis – varlė nukrupusi – repežio[ja], krupìna J. Kad krùpį užmušęs nesukriuši į žemę, saulė verkia veizėdama J. Po tų grindų yra labai didelis krupis MPs. Sako, kad krupis esanti gera liekarsta nu gerklės skaudėjimo Žg. Kaklas kad skausta, deda pri kaklo, ar votis kad auga, prideda krùpį [gyvą] Škn. Ko jai nesudavė: dvi gyvates sugėrė, krupį su medum grūstą – nieko negelbėjo LzP. Nepasivelka kaip krupis Trš. Varlė šoka, o krùpis ropo[ja] Pp. Nudurs liūb krùpį ir girdys nuo škarlatinos Ub. 2. G93 Ir koks krùpis vaikas: pieną paliejo Šv. Čiko, krupiai, ar tai gražu! Nuo anksto ryto lermas! S.Čiurl. Kailį per galvą tau nulupsiu, krupi! LzP. Aš tau parodysiu, krupio šmote! Trk. Krùpis koks vištelis – nesugausi Pp. Sena mokytoja: trisdešim metų, kaip tus krupius vaikus moko Trš. 3. LVII287, Grg prk. kas mažas, mažvaikis: Vaikas – krùpis, o taip šneka drąsiai J. Al' tas mano Petris toks nedidelis, krupùkas y[ra] Lkv. Kad ir toks krùpis, o tėvuo už ranką ilgesnis (jau padeda, pavaduoja) Trk. Toks krùpis, o jau akė[ja] Trk. Kur lendi pri vyrų, krùpis būdamas! Krš. 4. scom. BzF58 apšašėlis, nuparkėlis.
◊ bùdelių krùpis švelnus plūdimasis: Et krùpis bùdelių! dar neklausys manęs! J. krùpio ū̃stai vyrų nešiojama pakaklėje peteliškė vietoj kaklaryšio, varliukė: Ka nenori šlipso, pasirišk krùpio ūstus Škn.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • крупа — укр. крупа, ст. слав. кроупа ψιχίον, болг. крупка крошка , сербохорв. крупа крупа, град , словен. krupa перловая, ячневая крупа , чеш. kroupa крупа, град , слвц. krupa, польск., в. луж. krupa, н. луж. kšuра. Родственно лтш. kraũpis парша; жаба …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • croupissant — croupissant, ante [ krupisɑ̃, ɑ̃t ] adj. • 1550; de croupir ♦ Qui croupit. Eaux croupissantes. ⇒ stagnant. Fig. Vie croupissante. ⇒ inactif, improductif. ● croupissant, croupissante adjectif Qui croupit, se corrompt : Eaux croupissantes.… …   Encyclopédie Universelle

  • krupa — krúpa ž DEFINICIJA oborina u obliku zrna leda; grȁd, tuča FRAZEOLOGIJA kad nema kiše, dobra je i krupa posl. u nevolji je dobro i ono što inače ne bi bilo ONOMASTIKA pr. (etnik): Kȓmpotić (1208, Primorje, Lika, Slavonija) top.: Kȓmpote (← rum.);… …   Hrvatski jezični portal

  • antspjauti — (ž.) žr. užspjauti 1: Krupis savo seiles antspjovė an gyvatės Všv. spjauti; antspjauti; apspjauti; atspjauti; įspjauti; išspjauti; nuspjauti; paspjauti; perspjauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipynioti — apipỹnioti iter. dem. apipinti 3: Apipỹniojo tas krupis duris, vos įejau Krš. pynioti; apipynioti; įpynioti; išpynioti; nupynioti; papynioti; perpynioti; supynioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptalžyti — 1 aptalžyti tr., intr. Rtr, Š, DŽ, KŽ, DūnŽ, Trk, Kl, Rs, Vdžg, Št; LL117,118 šnek. smarkiai apmušti, apdaužyti: Aptalžyk šonus vagiui, t. y. apmušk su pagaliu J. Aptalžiau iš mazginio – neklauso krupis! Krš. Ka aptalžysu ausis vieną kartą,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkrupinti — atkrùpinti intr. ateiti, atropoti: Ana atkrupìno kaip krupis, t. y. atėjo J. krupinti; atkrupinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpėžinti — 1 atpė̃žinti intr. Krš pamažu ateiti, atkėblinti: Ir atpėžino kaip krupis į veselę, negalėjo numie rogsoti! Vkš. pėžinti; atpėžinti; išpėžinti; papėžinti; parpėžinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrebžduoti — intr. šnek. atropoti: Rudspangė (rupūžė) atrebžduoja, t. y. atrėplio[ja] krupis J. rebžduoti; atrebžduoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išraišioti — 1 išraišioti iter. išrišti: 1. Š. | refl. tr. Š. 2. Toks krupis, ko tu žinai išraišioti viską! Krš. | prk.: Išraišiosime ir traukysime pančius griekų jūsų Pron. 3. iter. išrišti 4: Arkliais išraišiota pieva – nešienuojama Šts. Kai žolės nėr,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”